CMG THAI Podcasts

CMG THAI Podcasts : Fiction Detail

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Oct 25, 2022

แลขณะเมื่อจงโฮยและเกียงอุยตายแล้วนั้น ชาวเมืองเสฉวนทั้งปวงหาผู้ใดจะบังคับมิได้ ก็เกิดจลาจลขึ้น เตียวเอ๊กนายทหารใหญ่กับบุตรกวนอูผู้หนึ่งก็ถึงแก่ความตายด้วย ครั้นอยู่มาประมาณสองวัน พอกาอุ้นยกกองทัพมาถึง ก็ปราบปรามอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงให้สงบเป็นปรกติ แล้วก็ตั้งให้อุยก๋วนเป็นใหญ่รักษาเมืองเสฉวนอยู่ จึงเอาตัวพระเจ้าเล่าเสี้ยน ฮวนเกี๋ยน เตียวเจียว เจียวจิ๋ว และขับเจ้ง ไปเมืองวุยก๊ก และเรื่องราวทั้งหมดใน EP สุดท้ายนี้จะจบลงเช่นไร ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP. 100 I จากสามรวมเป็นหนึ่ง ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Monday Oct 24, 2022

ฝ่ายม้าเชียวเจ้าเมืองอิวกั๋ง ตั้งแต่แจ้งว่าเมืองฮันต๋งเสียแก่ข้าศึกแล้ว ก็ตระเตรียมทหารซักซ้อมอยู่มิได้ขาด แต่พอทหารเข้ามาบอกว่า เตงงายคุมทหารสองพันตีเข้ามาถึงกลางเมืองแล้ว ม้าเชียวก็ตกใจ จะจัดแจงทหารออกสู้รบไม่ทันที ก็เลยออกไปนบนอบเตงงาย แล้วเตงงายก็ตั้งให้ม้าเชียวคุมทหารเป็นกองหน้านำทางยกเข้ามาเมืองปวยเสีย และขุนนางทั้งหมดก็ชวนกันออกคำนับเตงงายสิ้น และนี่จะนำไปสู่จุดจบของสามก๊กได้เช่นไร ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.99 I อวสานสามก๊ก ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Friday Oct 21, 2022

ฝ่ายพระเจ้าเล่าเสี้ยน ณ เมืองเสฉวน ก็เชื่อฟังแต่ถ้อยคำของฮุยโฮซึ่งเป็นขันทีผู้ใหญ่ เสพสุราทุกวันมิได้ขาด หลงด้วยนางสนมกรมใน มิได้นำพาที่จะออกว่าราชการบ้านเมือง บรรดาขุนนางที่มีสติปัญญาเคยทำราชการมาด้วยแต่ก่อนนั้นก็ชวนกันเสียใจ ต่างคนต่างเอาตัวออกหาก และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.98 I ก้าวแรกแห่งความล่มสลาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์ 

Thursday Oct 20, 2022

กล่าวถึงวุยก๊ก เมื่อสุมาเจียวเห็นว่า พระเจ้าโจมอจะทำร้ายเพื่อสลายขั้วของตน สุมาเจียวจึงสั่งให้คนไปสังหารพระเจ้าโจมอ และเชิญให้โจฮวนผู้เป็นหลานโจโฉขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าโจฮวน แล้วพระเจ้าโจฮวนก็ตั้งสุมาเจียวเป็นมหาอุปราช ฝ่ายทหารกองสอดแนมของเมืองเสฉวนครั้นแจ้งข่าวดังกล่าว ก็เอาเนื้อความเข้าไปแจ้งแก่เกียงอุยทุกประการ แล้วเกียงอุยจะคิดทำประการใดต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.97 I เกียงอุยต้อนอุบายเตงงาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Wednesday Oct 19, 2022

ฝ่ายเกียงอุยหลังจากที่ขับทหารให้เข้าล้อมเมืองเตียงเสียไว้โดยรอบ แล้วให้เอาฟืนกองแต่เชิงกำแพงเมืองถึงใบเสมา เอาเพลิงจุดให้ไอเพลิงร้อนตลบเข้าไปในเมือง ทหารแลราษฎรชาวเมืองก็ตกใจ เข้าอุ้มลูกร้องไห้อื้ออึงไปทั้งเมือง พอเตงงายยกทัพมาถึง เกียงอุยก็พาทหารออกต้านไว้ แต่เกียงอุยจะสามารถต้านทัพได้หรือไม่ และเตงงายจะใช้กลอุบายใดต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.96 I เตงงายทำอุบายให้เกียงอุยถอยทัพ ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Tuesday Oct 18, 2022

ฝ่ายสุมาเจียวได้ว่าราชการเมืองวุยก๊กทั้งแผ่นดิน การทั้งปวงสิทธิ์ขาดอยู่แต่ผู้เดียว มิได้ทูลพระเจ้าโจมอเลย จะเข้าออกในพระราชวังก็ให้ทหารสามพันถือศัสตราวุธแห่หน้าหลังสำหรับรักษาตัว ครั้นเห็นไม่มีผู้เสมอถึงสองแล้ว ก็มัวเมาด้วยยศถาศักดิ์ ใจคิดเอื้อมขึ้นไปจะเอาราชสมบัติ แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นดั่งความคิดของสุมาเจียวหรือไม่ ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP. 95 I สุมาเจียวล้มราชบัลลังก์ ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Monday Oct 17, 2022

ฝ่ายพระเจ้าโจฮองครองราชสมบัติอยู่ในวุยก๊ก ครั้นเห็นว่าสุมาสูทำการกระด้างกระเดื่องเป็นทีว่าจะล้มล้างราชบัลลังก์ พระเจ้าโจฮองจึงปรึกษากับขุนนางผู้ใหญ่ เพื่อจะทำการกำจัดสุมาสูผู้เป็นศัตรูราชสมบัติเสีย วันนี้มาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมของสุมาสูจะจบลงเช่นไร ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.94 I สุมาสูตาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์ 

Friday Oct 14, 2022

เมื่อพระเจ้าโจฮองเสวยราชย์ได้สิบสามปี สุมาอี้ก็ป่วยหนักลงแล้วก็ตาย พระเจ้าโจฮองจึงสั่งให้เจ้าพนักงานทำการศพสุมาอี้ตามขนบธรรมเนียมมหาอุปราช แล้วตั้งสุมาสูเป็นที่เสนาบดีผู้ใหญ่ สุมาเจียวเป็นเตี๋ยวกี๋เซียงจงกุ๋นได้ว่ากล่าวทหารทั้งปวง วันนี้มาติดตามกันต่อว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้าง ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.93 I เกียงอุยสานต่อเจตนาของขงเบ้ง (ภาคต่อ) ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Thursday Oct 13, 2022

ฝ่ายพระเจ้าโจฮองได้ตั้งสุมาอี้ให้เป็นที่มหาอุปราช แล้วสุมาอี้ก็คิดที่จะกำจัดแฮหัวป๋าเจ้าเมืองฮองจิ๋ว ซึ่งเป็นเชื้อสายของโจซอง ฝ่ายแฮหัวป๋าเมื่อรู้ว่าสุมาอี้คิดที่กำจัดตนเช่นนี้ ก็หนีไปเมืองฮันต๋งเพื่อสวามิภักดิ์เป็นข้าพระเจ้าเล่าเสี้ยน เกียงอุยก็พาแฮหัวป๋าไปเฝ้าพระเจ้าเล่าเสี้ยน ณ เมืองเสฉวน มาติดตามกันต่อว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.92 I  เกียงอุยสานต่อเจตนาของขงเบ้ง ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์ 

Wednesday Oct 12, 2022

ขณะนั้นพระเจ้าเล่าเสี้ยนเสวยราชย์ในเมืองเสฉวนได้สิบสามปี พระเจ้าซุนกวนเสวยราชย์ในเมืองกังตั๋งได้สิบปี พระเจ้าโจยอยเสวยราชย์ในเมืองลกเอี๋ยงได้เก้าปี ทั้งสามเมืองนี้มิได้เป็นศึกกันมาช้านาน ราษฎรทั้งปวงค่อยได้ความสุข ขณะเมื่อพระเจ้าโจยอยกลับมาแต่เมืองหับป๋านั้น ตั้งประทับ ณ เมืองฮูโต จึงตั้งสุมาอี้เป็นที่มหาอุปราช และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.91 I สุมาอี้เสียอำนาจ ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320